Solve Fix Error code HRESULT 0x8000222 Net Framework error

Solve Fix Error code HRESULT 0x8000222 Net Framework error, .net framework 4 has not been installed because hresult 0xc8000222

1- Start. Run. Type “cmd”
2- Type “net stop WuAuServ” ( stop Windows Update). Then close
3- Start. Run. Type “%windir%”
4- Find and Rename folder “SoftwareDistribution” —> “SDold”.
5- Do step 1/ again
6- Type “net start WuAuServ” ( restart Windows Update).
7- Install NFW4 again.

solve-fix-error-code-hresult-0x8000222-net-framework-error

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir