IBM SPSS Statistics, v19, SPSS Client error, Java VM not found, hatası, SPSS client error, File not found

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir