Options

Es-subhu bedâ min tal'atihî Ve'l-leylü decâ miv-vefratihî Sözleri ve Türkçe Anlamı