• 74 Oy - 2.57 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Adıyaman Menzil Cemaati Tarihi ve bilinmesi gerekenler
#1
Adıyaman Menzil Cemaati Tarihi ve bilinmesi gerekenler

Menzil Cemaati , Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olandır. Menzil Cemâati "Seyyid Muhammed Raşit Erol" (1929-1996) tarafından kurulmuştur. Bugün önderleri Gavs- Sani Seyyid Abdülbaki (K.S.A) Erol'dur. Adıyaman merkezli olup cemaat Ankara ve İstanbul'da da mevcuttur. Ekonomik gücü, mensuplarının işlettiği firmalardan kaynaklanmaktadır.
Türkiye'deki diğer cemaatler gibi Menzil Cemaati de Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalif değildir. İki ana kola ayrılır:
Adıyaman kolu
Ankara koluAna maddeler: Nakşibendîlik, Abdulhalik-ıl Güjdevani, Şah-ı Nakşibendi, ve Nakşibendi tarikatı düsturları
"Menzil Tarikâtı" denilen aslında Nakşibendi yoludur. (Tarikât yol demektir). Büyük Veli Şah-ı Nakşibendi'nin belirlediği usüllere göre eğitim gören talebelerin en büyük özelliği, sünnete sıkı bağlılık ve çokça Allahu tealayı zikretmeleridir. Tarih boyunca binlerce Büyük zat bu yola intisab etmiş ve İslam dinine büyük hizmetleri olmuştur. Daha detaylı bilgiler için Semerkand Yayınlarından Altın Silsile ve Reşahat adlı kitaplarada bakılabilir
Nakşbendiyye'nin büyük önderi Şeyh Mehmet Zahid Kotku'nun ölümünden sonraki bir süreçte binlerce yıldır doğu ve g. doğu bölgesinde yaşayan ve  Adıyaman merkezli Menzil'de kurulduğu için bu şekilde adlandırılan cemaat ön plana çıktı.  Babası Nakşibendi büyüklerinden biri olarak olan ve soy olarak peygamber efendimiz (sav) bağlı olan Seyyit Abdulhakim El Hüseyni'den " el alarak" Seyyid Muhammed Raşit Erol, bu cemaati kurmuştur.

12 Eylûl siyâseti
Ona her yerden çok ziyaretçi gelmesi üzerine 12 Eylül askeri yönetimi tarafından Gökçeada'ya sürüldü, fakat sağlık problemleri yüzünden Konsey kararı ile Ankara'ya yerleşip sonra da tekrar Menzil'e döndü.
12 Eylül'de idamla yargılandıktan sonra afla serbest kalan bazı eski ülkücülerin de cemaate katılmalarıyla Menzilciler Orta Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara ve hatta Trakya bölgesinde de daha etkili olmaya başladılar. Özellikle Alparslan Türkeş'e karşı bayrak açan Büyük Birlik Partisi lideri, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve eski Maraş Ülkü Ocakları Başkanı Ökkeş Kenger Şendiler gibi önemli siyâsî şahsiyetler, onun müridleriydiler. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu' nun menzilde yaptı ziyaretlerden birinin fotoğrafını görebilirsiniz.


Menzil Cemaati'ni diğer cemaatlerden ayıran özellikleri şunlardır:
Kurucusunun devlet yanlısı tutumundan dolayı etkisinin Güneydoğu'dan çıkıp tüm Türkiye'ye yayıldığı taraftarlarınca öne sürülmektedir.
Bilgi edinmenin erkekler gibi kadına da farz olduğunu ileri sürmesi.

Kadınlarla ilgili görüşleri
Kadınların da bilgi edinmesine şart koşmasıyla ilgili görüşünden dolayı Türkiye'deki üniversitelerde başörtülü öğrenci sayısında artış kaydedilmiştir[kaynak belirtilmeli]. Erol'un 1982'de Afyon'da verdiği halka açık bir vaazda, "bir öğrenciyi yetiştirmek, yetmiş bin kişiyi sofu yapmaktan daha hayırlıdır. Cahilin sofisi de alimi de hüsrandadır" sözleri, tarikat için emir olarak algılanır[kaynak belirtilmeli]. Bu sözlerden sonra diğer Nakşibendi cemaatlerin hilafına kız çocuklarının lise ve yüksekokullarda okumalarına önem verildi[kaynak belirtilmeli].


kaynak wikipedia

Ehli beytin limanı Menzil... Günümüz zaman-ı ahirde ki, Ehl-i Beyt güllerinin ve zamanın gönül sultanı, Peygamber varisi Gavsı Sani Hazretlerinin yaşadığı Adıyaman Kahta ilçesi Menzil köyü... Sultan Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin diyarı, ehli beyt diyarı, aşıklar şehri...

Hadis-i Şerifte buyuruluyor; "Ehl-i Beyt, Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, ondan geri kalan boğulur." [Ahmed B. Habel, El-Müsned,3/157; Hakim, El-Müstedrek, 3/151]

“Ehl-i Beytim yeryüzündekiler için bir emniyettir. Onlar gidince, yeryüzündekilerin sonu gelir; kıyamet kopar.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-Sağîr, no: 318, el-Evsat, IV, 204.)

İmam Şafiî (rah.) bir sözünde Ehl-i Beyt sevgisinin farz olduğunu şöyle dile getirir:

“Ey Resûlulllah’ın Ehl-i Beyti! Sizi sevmek bize farzdır. Allah indirdiği Kur’an’da böyle emretmiştir. Size salât okumadan namaz kılanın namazının kabul olmaması, sizin için en büyük bir övünç kaynağıdır ve bu size kâfidir.” (Muhammed Afif ez-Za’bî, Divânu’ş-Şâfii, 72)

Hz. Resûlullah (s.a.v) Efendimiz buyurmuştur ki:

“Sizin en hayırlınız, benden sonra Ehl-i beytime karşı en hayırlı davranan kimselerdir” (Hâkim. Müstedrek, III, 311; Ebû Ya’lâ, Müsned, No:5924)

Gavs-ı Sani hazretleri güneş gibi parlıyor hergün orda, ey aşık ne bekliyorsun, maşuka kavuşmak için, zahirden bekleme birşey, aşk muhabbetin hanesi kalbtir...

Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki Hazretlerinin, Seyyidlik soy seceresi:

Hz. MUHAMMED MUSTAFA (SAV)

SEYYİD İMAM HÜSEYİN (RA)

SEYYİD İMAM ALİ ZEYNELABİDİN (KS)

SEYYİD ŞERAFEDDİN (KS)

S. MUHAMMED EL-MAĞFUR EBU FİRAS (KS)

SEYYİD MACEDDİN (KS)

SEYYİD EBU FİRAS (KS)

SEYYİD TACEDDİN (KS)

SEYYİD MUHAMMED (KS)

SEYYİD FELLAH (KS)

SEYYİD EBU FİRAS (KS)

SEYYİD KEMALEDDİN (KS)

SEYYİD KASIM (KS)

SEYYİD CAFER (KS)

SEYYİD İDRİS (KS)

SEYYİD KASIM (KS)

SEYYİD TACEDDİN (KS)

SEYYİD ALİ (KS)

SEYYİD MAHMUD (KS)

SEYYİD HASAN (KS)

SEYYİD HALİL (KS)

SEYYİD ALİ (KS)

SEYYİD SAİD EBUL-HAYR (KS)

SEYYİD HACE EBU TAHİR (KS)

ŞEYH SEYYİD KAL (KS)

SEYYİD TAHİR (KS)

SEYYİD MARUF (KS)

SEYYİD MUHAMMED (KS) [Şeyh Muhammed Diyaüddin ks. Hazretlerinin Halifesi]

SEYYİD ABDULHAKİM (KS)

GAVS-I SANİ SEYYİD ABDULBAKİ (KS)


Gavsı Sani Hazretlerinin Nakşibendi Tarikatı Silsilesi:

Hz. Muhammed Mustafa (sav)
Hz. Ebubekr Sıddık (ra)
Selman-ı Farisi Hz. (ra)
Ebu Muhammed Kasım Hz. (rah)
Şeyh İmam Cafer-i Sadık Hz. (rah)
Şeyh Bayezid-i Bistami Hz. (ks)
Şeyh Ebu Hasen Harakani Hz. (ks)
Şeyh Ebu Ali Farmedi Hz. (ks)
Şeyh Hace Yusuf Hemedani Hz. (ks)i
Şeyh Abdülhalık Gücdevani Hz. (ks)
Şeyh Hace Arif-i Rivegeri Hz. (ks)
Şeyh Hace Mahmud İnciri Fağnevi Hz. (ks)
Şeyh Hace Ali Ramiteni Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Baba Semmasi Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Emir Külal Hz. (ks)
Şeyh Şah-ı Nakşibend Hz. (ks)
Şeyh Alaeddin Attar Hz. (ks)
Şeyh Yakub-i Çerhi Hz. (ks)
Şeyh Ubeydullah Ahrar Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Muhammed Zahid Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Derviş Muhammed Hz. (ks)
Şeyh Hace Muhammed Emkeneki Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Baki Billah Hz. (ks)
Şeyh İmam-ı Rabbani El-Müceddi Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Ma’sum Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Muhammed Seyfeddin Faruki Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bedauni Hz. (ks)
Şeyh Mirza Mazhar Can-ı Canan Hz. (ks)
Şeyh Abdullah-ı Dıhlevi Hz. (ks)
Şeyh Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. (ks)
Seyyid Abdullah Hakkari Hz. (ks)
Şeyh Seyyid Taha Hakkari Hz. (ks)
Gavs-ı Hizani Şeyh Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hz. (ks)
Şeyh Abdurrahman Tahi Hz. (ks)
Şeyh Fethullah Verkanisi Hz. (ks)
Şeyh Muhammed Diyaeddin Nurşini Hz. (ks)
Şeyh Ahmed Haznevi Hz. (ks)
Gavs-ı Kasrevi Şeyh Seyyid Abdulhakim Bilvanisi Hz. (ks)
Şeyh Sultan Seyyid Muhammed Raşid Hz. (ks)
Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki Hz. (ks)

[Resim: muhsin_yazicioglu_menzil.jpg]

[Resim: 57118178_281137216124117_5044330014162550784_n.jpg]
  Alıntı


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  İklima ( Aklima) İsminin Anlamı Nedir, İklima İsmi kime aittir, tarihi bilen 0 2,291 08-15-2018, 10:09 PM
Son Mesaj: bilen
  Dr. Ali Kemal BELVİRANLI kimdir, hayatı, eserleri, ölüm tarihi bilen 0 842 07-30-2018, 12:47 AM
Son Mesaj: bilen
  Mehmet Zahit Kotku Hocaefendi kimdir? Hayatı, İskenderpaşa Cemaati escape 0 3,422 11-13-2015, 10:39 AM
Son Mesaj: escape
  Cerrahi Tarikatı Hakkında, Cerrahi Tarikatı Tarihi, Cerrahi Tarikatı lideri, Dergahı escape 0 43,847 01-14-2014, 09:33 AM
Son Mesaj: escape

Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi